اپلیکیشن ثبت شرکت

ثبت برند تجاری – علامت تجاری

علامت تجاری نشانی میباشد که می‌تواند اقلام تولید شده و خدمت هایی که بوسیله فرد و یا شرکت ارائه می‌شود از سایر افراد و شرکت ها متفاوت می‌کند بنابر ماده ۳۰ قانون علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

pdf-icon-64x64  ثبت برند تجاری pdf icon

دانلود PDF این مطلب