ثبت شرکت و تغییرات

سرآغاز هر فعالیت تجاری، ثبت آن می‌باشد.

ثبت شرکت و تغییرات

سرآغاز هر فعالیت تجاری، ثبت آن می‌باشد.

ثبت انواع شرکت

هرگاه دو یا چند نفر به منظور هدف خاصی یا کسب سود با هم همکاری کنند، یک شرکت را تشکیل داده اند. حال، افراد به منظور اعتبار بخشیدن به کار خود و همچنین جلب اعتماد کارفرمایان، سرمایه گذاران و … می توانند کسب و کارشان را به صورت رسمی ثبت نمایند که به این کار ثبت شرکت گفته می شود. در حقیقت، می توان گفت با تأسیس، شخصیت حقیقی افراد به شخصیت حقوقی تبدیل می شود. در پی این اقدام، شرکت می تواند از مزایایی همچون استفاده از تسهیلات بانکی، معاملات سودآور، اخذ نمایندگی‌های داخلی و بین المللی، امکان تبلیغات به صورت گسترده، کسب اعتبار و اعتماد بیشتر از سوی مشتریان و مزایای دیگری برخوردار شود.

تایید نام شرکت ظرف ۲۴ ساعت 95%
ثبت شرکت در ۵ روز 99%
چاپ آگهی در روزنامه رسمی طی ۳ روز 98%
مشاوره رایگان ثبت انواع شرکت
ارسال پیامک مشاوره رایگان ثبت انواع شرکت  لطفا عدد نهایی را در کادر زیر درج نمایید.

  مشاوره رایگان تنظیم انواع صورتجلسات
  ارسال پیامک مشاوره رایگان تنظیم انواع صورتجلسات   لطفا عدد نهایی را در کادر زیر درج نمایید.

   تغییرات و تنظیم صورتجلسات شرکت‌ها

   همه شرکت‌ها در طی حیات خود دستخوش تغییراتی می‌گردند که شامل تغییر آدرس، تغییر موضوع فعالیت، تغییر نوع شرکت، تغییر نام شرکت، تغییر اساسنامه، تمدید هیئت مدیره، ورود یا خروج اعضا، کاهش یا افزایش سرمایه، تغییرات سهام و … می‌باشد، این تغییرات حتما باید طی یک صورتجلسه تنظیم و بعد از امضای اعضای هیئت مدیره، در روزنامه رسمی کشور چاپ گردد. بی شک تنظیم صورتجلسه نیازمند تجربه می‌باشد که این امر توسط دپارتمان تنظیم و ثبت صورتجلسه تهران ثبتبه راحتی و در کوتاهترین زمان ممکن برای شما مقدور می‌باشد.

   تنظیم صورتجلسه در کمتر از ۲۴ ساعت 99%
   آگهی تغییرات در روزنامه رسمی در ۷ روز 89%

   ثبت انواع شرکت

   هرگاه دو یا چند نفر به منظور هدف خاصی یا کسب سود با هم همکاری کنند، یک شرکت را تشکیل داده اند که می توانند از مزایایی همچون استفاده از تسهیلات بانکی، معاملات سودآور، اخذ نمایندگی‌های داخلی و بین المللی، امکان تبلیغات به صورت گسترده، کسب اعتبار و اعتماد بیشتر از سوی مشتریان و … برخوردار شوند.

   تایید نام شرکت ظرف ۲۴ ساعت 95%
   ثبت شرکت در ۵ روز 99%
   چاپ آگهی در روزنامه رسمی طی ۳ رو 98%
   مشاوره رایگان ثبت انواع شرکت
   ارسال پیامک مشاوره رایگان ثبت انواع شرکت    لطفا عدد نهایی را در کادر زیر درج نمایید.

    تغییرات و تنظیم صورتجلسات شرکت‌ها

    تغییرات شرکت شامل: تغییر نوع شرکت، تغییر نام شرکت، تغییر اساسنامه، تمدید هیئت مدیره، ورود یا خروج اعضا، کاهش یا افزایش سرمایه، تغییرات سهام و … این تغییرات حتما باید طی یک صورتجلسه تنظیم و بعد از امضای اعضای هیئت مدیره، در روزنامه رسمی کشور چاپ گردد.  تنظیم صورتجلسه نیازمند تجربه می‌باشد که این امر توسط دپارتمان تنظیم و ثبت صورتجلسه تهران ثبتبه راحتی و در کوتاهترین زمان ممکن برای شما مقدور می‌باشد.

    تنظیم صورتجلسه در کمتر از ۲۴ ساعت 99%
    آگهی تغییرات در روزنامه رسمی در ۷ روز 89%
    مشاوره رایگان تنظیم انواع صورتجلسات
    ارسال پیامک مشاوره رایگان تنظیم انواع صورتجلسات     لطفا عدد نهایی را در کادر زیر درج نمایید.

     چرا به تهران ثبت اعتماد کنم؟

     چون برندهای بزرگ ایران امور ثبتی شونو به تهران ثبت واگذار کردن…

     برندهای بزرگ چجوری به تهران ثبت اعتماد کردن؟ با پیشنهاد همکاران یا کارمندان یا مشتری‌هاشون که امور ثبتی‌شونو قبلا به تهران ثبت سپرده بودن و از کیفیت بی‌نظیر خدمات ثبتی راضی بودند. بیش از ۷۰%  مشتری‌های تهران ثبت، پیشنهاد کسانی بوده که در گذشته،حداقل یکبار از خدمات ما استفاده کرده‌اند.

     نمونه کارهای تهران ثبت
     مشتریان تهران ثبت
     تماس فوری با ۵۰+ کارشناس تهران ثبت