اپلیکیشن ثبت شرکت

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

شرکتها در مواقعی که احتیاج به نقدینگی برای فعالیت های جدید یا توسعه فعالیتهای قبلی دارند از یکی از مزایای حضور در بورس یعنی اقدام به افزایش سرمایه می نمایند . تامین مالی از طرق مختلفی چون آورده نقدی، استفاده از اندوخته های سنوات گذشته، صرف سهام و یا ترکیبی از موارد مذکور صورت می گیرد.

pdf-icon-64x64  افزایش و کاهش سرمایه شرکت pdf icon

دانلود PDF این مطلب