رتبه بندی پیمانکاران، مشاوران و EPC

رتبه بندی در زمان کوتاه، تخصص ماست

رتبه بندی تخصصی پیمانکاران، مشاوران و EPC

اخذ، تمدید و ارتقاء رتبه‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵

کارشناسی و تشخیص صلاحیت رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران در زمینه های مختلف

pdf-icon-64x64 رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران pdf icon

دانلود PDF این مطلب