مدارک مورد نیاز برای انواع ثبت و تمدیدها

تهران ثبت

دریافت فایل PDF خدمات تهران ثبت

مدارک ثبت انواع شرکت و موسسه

درخواست مشاوره رایگان ثبت شرکت

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود

۱. انتخاب پنج نام حداقل سه سیلابی برای شرکت به ترتیب اولویت
۲. میزان سرمایه شرکت
۳. مشخص نمودن شرکا و میزان سهم الشرکه(وجود حداقل دو شریک الزامی)
۴. انتخاب اعضاء هیئت مدیره که حداقل دو نفر باشند.(سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره جزو الزامات می باشد.)
۵. کد پستی محل فعالیت شرکت (موقعیت تجاری یا اداری باشد)
۶. کد پستی منزل اعضاء هیئت مدیره
۷. مدارک هویتی تمامی اعضاء هیئت مدیره و شرکا
۸.معرفی دارندگان حق امضاء
۹.شماره تلفن همراه تمامی اعضاء که به نام خودشان باشد.
۱۰. ارائه موضوع فعالیت (در صورت لزوم اخذ مجوز از ارگان مربوطه)
۱۱.تمامی اعضاء هیئت مدیره دارای حساب کاربری ثنا

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

۱.نام های پیشنهادی شرکت (حداقل سه سیلابی ،فارسی،دارای معنا)
۲. میزان سرمایه شرکت حداقل ۱ میلیون ریال(سی و پنج درصد از سرمایه کل ، هنگام تایید نام می بایست در حسابی به نام شرکت واریز و تا زمان صدور آگهی و روزنامه رسمی بلوکه شود)
۳. مشخص نمودن سهامداران شرکت که حداقل سه نفر باشند.
۴. انتخاب اعضاء هیئت مدیره که حداقل سه نفر باشند(سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره جزو الزامات می باشد که اعضاء هیئت مدیره می بایست حتما ازبین سهامداران انتخاب شوند)
۵.انتخاب یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل (که نسبت سببی و نسبی با اعضاء هیئت مدیره نداشته باشند)
تصویر مدارک هویتی تمامی افرادی که در شرکت حضور دارند (سهامداران ،هیئت مدیره،بازرسین)
۶. مشخص نمودن تعداد سهام کل و ارزش ریالی هر سهم
۷‌. مشخص نمودن تعداد سهام هر شخص
۸. کد پستی محل فعالیت شرکت می بایست موقعیت تجاری یا اداری باشد.
۹. کد پستی منزل تمامی اعضاء
۱۰. شماره تلفن همراه تمامی اعضاء که به نام خودشان باشد.
۱۱. ارائه موضوع فعالیت(در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم از ارگان های مربوطه)
۱۲.معرفی صاحبان حق امضاء
۱۳.تمامی اعضاء هیئت مدیره دارای حساب کاربری ثنا باشند.

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک تاسیس موسسه غیرتجاری

۱- تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
۲-معرفی اعضاء هیئت مدیره
۳-موضوع فعالیت موسسه
۴-نام های پیشنهادی برای موسسه (حداقل سه سیلابی،فارسی،دارای معنا)
۵-ارائه مجوز در صورت نیاز در خصوص موضوع فعالیت موسسه و نام انتخابی برای موسسه
۶-میزان سرمایه موسسه
۷-میزان سهم الشرکه شرکا
۸-آدرس و کد پستی موسسه
۹-آدرس و کد پستی محل سکونت اعضاء
۱۰-معرفی صاحبان حق امضاء
۱۱-شماره تلفن همراه تمامی اعضاء
۱۲-تمامی اعضاء هیئت مدیره دارای حساب کاربری ثنا باشند.

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک ثبت نام و علائم تجاری

درخواست مشاوره رایگان ثبت نام و علائم تجاری

مدارک ثبت نام و علامت تجاری حقیقی (شخصی)

ثبت شرکت نسبی در تهران ثبت

۱-تصویر شناسنامه و کارت ملی
۲- مجوز فعالیت :جواز کسب،جواز تاسیس ( ۴۰ درصد پیشرفت داشته باشد )
پروانه بهره برداری و یا هرگونه مجوز مربوط به فعالیت
۳- کارت بازرگانی(در صورت غیر فارسی بودن نام تجاری)
۴-گواهی امضاء
۵-آدرس و کد پستی
۶-تلفن همرا به نام مالک
۷-مالکین می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند. (اعم ازحقیقی وحقوقی )
۸-ارائه تصویر علامت تجاری (لوگو)

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک ثبت نام و علامت تجاری (شرکتی)

۱-تصویرآگهی تاسیس و روزنامه رسمی و آخرین تغییرات
۲-تصویر شناسنامه و کارت ملی افرادی که در شرکت حق امضا دارند.
۳- مجوز فعالیت :جواز کسب،جواز تاسیس ( ۴۰ درصد پیشرفت داشته باشد )
پروانه بهره برداری و یا هرگونه مجوز مربوط به فعالیت
۴-کارت بازرگانی (در صورت غیر فارسی بودن نام تجاری یا به کار بردن حروف لاتین در علامت تجاری )
۵-ارائه تصویر علامت تجاری (لوگو)
۶-گواهی امضاء شرکتی
۷-گواهی امضاء اشخاص دارای حق امضاء
۸-شماره تلفن همراه (مدیر عامل )
۹-مالکین می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.(اعم از حقیقی و حقوقی )

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک تغییرات و تنظیم صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود

درخواست مشاوره رایگان ثبت نام و علائم تجاری

مدارک مورد نیاز تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس (شرکت با مسئولیت محدود)

۱- آدرس و کد پستی جدید
۲- لیست اسامی و سهم الشرکه شرکا
۳- تصویر مدارک شناسایی شرکا
۴- شماره موبایل به نام مدیرعامل
۵- روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات
۶- اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز تنظیم صورتجلسه الحاق یا تغییرموضوع (شرکت با مسئولیت محدود )

۱- ارائه موضوع فعالیت مورد نظر جهت الحاق یا تغییر
۲- ارائه مجوز از ارگان مربوطه در صورت لزوم
۳- لیست اسامی و سهم الشرکه شرکا
۴- تصویر مدارک شناسایی شرکا
۵- شماره موبایل به نام مدیرعامل
۶- روزنامه تاسیس و تغییرات (مربوط به سرمایه و آخرین تغییرات شرکا و موضوع فعالیت قبلی)
۷- اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیازتنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه (شرکت با مسئولیت محدود)

۱- اعلام میزان سرمایه جدید
۲- لیست اسامی و سهم الشرکه شرکا
۳- میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه
۴- تصویر مدارک شناسایی شرکا
۵- شماره موبایل به نام مدیرعامل
۶- روزنامه تاسیس و اخرین تغییرات
۷- اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز تنظیم صورتجلسه تعیین سمت هیئت مدیره (شرکت با مسئولیت محدود )

۱-اعضای هیئت مدیره جدید
۲-وضعیت حق امضاء
۳-لیست اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا
۴- تصویر مدارک شناسایی شرکا و هیئت مدیره
۵-شماره موبایل به نام مدیرعامل
۶-روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات
۷-اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام (شرکت سهامی خاص )

۱- معرفی فروشندگان و خریداران سهام سرمایه و تعداد سهام انتقال پیدا کرده
۲- لیست فعلی اسامی و تعداد سهام سهامداران
۳- لیست اسامی و تعداد سهام سهامداران پس از نقل و انتقال سهام
۴- تصویر مدارک شناسایی سهامداران
۵- شماره موبایل به نام مدیرعامل
۶- روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز انحلال (شرکت با مسئولیت محدود )

۱-اعلام مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه
۲- لیست اسامی و سهم الشرکه شرکا
۳- تصویر مدارک شناسایی شرکا و مدیر تصفیه
۴-شماره موبایل به نام مدیرعامل و مدیر تصفیه
۵- روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات
۶-اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک تغییرات و تنظیم صورتجلسه شرکت سهامی خاص

درخواست مشاوره رایگان ثبت نام و علائم تجاری

مدارک مورد نیاز تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس (شرکت سهامی خاص)

۱-آدرس و کد پستی جدید
۲-لیست اسامی و تعداد سهام سهامداران
۳- تصویر مدارک شناسایی سهامداران
۴-شماره موبایل به نام مدیرعامل
۵-روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات
۶-اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز تنظیم صورتجلسه الحاق یا تغییر موضوع (شرکت سهامی خاص)

۱- آدرس و کد پستی جدید
۲- لیست اسامی و تعداد سهام سهامداران
۳- تصویر مدارک شناسایی سهامداران
۴- شماره موبایل به نام مدیرعامل
۵- روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات
۶- اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیازتنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه (شرکت سهامی خاص)

۱- اعلام میزان سرمایه جدید
۲- لیست فعلی اسامی و تعداد سهام سهامداران
۳- لیست اسامی و تعداد سهام سهامداران پس از افزایش سرمایه
۴- تصویر مدارک شناسایی سهامداران
۵- شماره موبایل به نام مدیرعامل
۶- روزنامه تاسیس وآخرین تغییرات
۷- پرداخت سرمایه تعهدی
۸- تمدید بازرسین
۹- اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز تمدید یا تعیین سمت هیئت مدیره و بازرسین (شرکت سهامی خاص )

۱- اعضای هیئت مدیره و بازرسین جدید
۲- وضعیت حق امضاء
۳- لیست اسامی و تعداد سهام سهامداران
۴- تصویر مدارک شناسایی سهامداران
۵- هیئت مدیره و بازرسین
۶- شماره موبایل به نام مدیرعامل
۷- روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات
۸- اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام (شرکت سهامی خاص )

۱- معرفی فروشندگان و خریداران سهام سرمایه و تعداد سهام انتقال پیدا کرده
۲- لیست فعلی اسامی و تعداد سهام سهامداران
۳- لیست اسامی و تعداد سهام سهامداران پس از نقل و انتقال سهام
۴- تصویر مدارک شناسایی سهامداران
۵- شماره موبایل به نام مدیرعامل
۶- روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز انحلال (شرکت سهامی خاص )

۱- اعلام مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه
۲- لیست اسامی و تعداد سهام سهامداران
۳- مدارک شناسایی سهامداران و مدیرتصفیه
۴- شماره موبایل به نام مدیرعامل و مدیر تصفیه
۵- روزنامه رسمی تاسیس وآخرین تغییرات
۶- اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک اخذ کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق بازرگانی

درخواست مشاوره رایگان ثبت نام و علائم تجاری

مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی (حقیقی)

۱- گواهی عدم سوء پیشینه
۲- تصویر کارت ملی پشت و رو و تصویر شناسنامه ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه ازتمامی صفحات الزامی میباشد)
۳- اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.
۴- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
۵- اجاره نامه هولوگرام دار معتبر به نام متقاضی به آدرس محل کار ( موقعیت ملک باید اداری یا دارای کاربری اداری و تجاری باشد.)
۶- حساب جاری به نام متقاضی و داشتن دسته چک صیاد و نداشتن هرگونه چک برگشتی
۷- کد اقتصادی
۸- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۹- دفاتر پلمب و اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری سال جاری
۱۰- عکس سه در چهار پرسنلی
۱۱- تصویر نمونه امضاء
۱۲- شماره ثابت محل کار و شماره تلفن همراه
۱۳- آدرس ایمیل
۱۴- کد پستی منزل و محل کار

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی (حقوقی)

۱- تصویر شناسنامه و کارت ملی (مدیر عامل)
کارت ملی پشت و رو
۲- تصویر اوراق شرکت (اساسنامه و .. )
۳- آدرس و کد پستی شرکت (محل فعالیت باید دارای موقعیت اداری یا تجاری باشد و داشتن اجاره نامه هولوگرام دار به نام شرکت الزامی می باشد )
۴- عدم سوءپیشینه مدیر عامل
۵- مدیر عامل باید حداقل دارای دیپلم و ۲۳ سال سن باشد.
۶- کد اقتصادی یا برگه پیش ثبت نام و مفاصا حساب
۷- تصویر مهر شرکت
۸- دفاتر پلمب و اظهارنامه ثبت دفاتر تجارتی سال جاری
۹- روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
۱۰- تصویر نمونه امضاء (مدیر عامل)
۱۱- عکس سه در چهار پرسنلی (مدیرعامل)
۱۲- ایمیل
۱۴- تلفن ثابت محل کار و تلفن همراه (مدیر عامل)
۱۵- کد پستی منزل و محل کار (مدیر عامل)
۱۶- تصویر کارت پایان خدمت
۱۷- تصویر کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز کارت عضویت اتاق بازرگانی (حقیقی)

۱- تصویر مدارک هویتی :کارت ملی پشت و رو و شناسنامه در صورت داشتن توضیحات تصویر تمام صفحات شناسنامه
۲- اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط ادارهدانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد
۳- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
۴- عکس پرسنلی
۵- نمونه امضا
۶- کد پستی منزل و محل کار
۷- داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام.
۸- دفاتر پلمب و اظهارنامه ثبت دفاتر تجارتی سال جاری
۹- شماره ثابت محل کار
۱۰- آدرس ایمیل
۱۱- شماره همراه

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز کارت عضویت اتاق بازرگانی (حقوقی)

۱- تصویر مدارک هویتی مدیر عامل :کارت ملی پشت و رو و شناسنامه در صورت داشتن توضیحات تصویر تمام صفحات شناسنامه
۲- اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد
۳- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
۴- عکس پرسنلی (مدیر عامل )
۵- نمونه امضا(مدیر عامل )
۶- کد پستی منزل و محل کار
۷- داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام.
۸- دفاتر پلمب و اظهارنامه ثبت دفاتر تجارتی سال جاری
۹- شماره ثابت محل کار
۱۰- آدرس ایمیل
۱۱- شماره همراه (مدیر عامل)
۱۲- مهر شرکت
۱۳- اوراق شرکت (اساسنامه و …)
۱۴- روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک کد اقتصادی

درخواست مشاوره رایگان ثبت نام و علائم تجاری

مدارک مورد نیاز کد اقتصادی (حقیقی)

۱- کپی برابر اصل مدارک هویتی شخص ( شناسنامه و کارت ملی )
۲- کپی برابر با اصل اجاره نامه هولوگرام دار مبنی بر آدرس محل فعالیت (با کاربری اداری یا تجاری)
۳- تکمیل دفترچه کداقتصادی
۴- وکالت به وکیل شرکت
۵- اصل فیش تلفن یا اصل تاییدیه کدپستی
۶- گواهی امضاء

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز کد اقتصادی (حقوقی)

ثبت شرکت تضامنی در تهران ثبت

۱- کپی برابر بااصل شناسنامه وکارت ملی همه اعضای هیئت مدیره
۲- اصل و کپی برابربا اصل کلیه مدارک ثبتی شرکت
۳- اصل وکپی برابر با اصل اجاره نامه مبنی بر آدرس شرکت (اجاره نامه شرکتی با کاربری اداری یا تجاری)
۴- تکمیل دفترچه کداقتصادی
۵- گواهی امضاء صاحبان امضاء شرکت
۶- وکالت به وکیل شرکت (وکالت نامه حتما شرکتی باشد)
۷- مهر شرکت
۸- اصل فیش تلفن یا اصل تاییدیه کدپستی

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک نماد اعتماد الکترونیک ( اینماد)

درخواست مشاوره رایگان ثبت نام و علائم تجاری

مدارک مورد نیاز جهت اخذ نماد اعتماد الکترونیکی (حقیقی)

ثبت شرکت در تهران ثبت

۱- تصویر مدارک هویتی شخص(کارت ملی و شناسنامه)
۲- تصویر پروانه / مجوز فعالیت (در صورت لزوم)
۳- کد پستی و آدرس
۴- شماره تلفن ثابت و همراه
۵- دامنه ثبت شده
۶- ایمیل

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز جهت اخذ نماد اعتماد الکترونیکی (حقوقی)

۱- تصویر آگهی روزنامه رسمی
۲- تصویر اصل اساسنامه
۳- آگهی آخرین تغییرات آدرس (در صورت وجود)
۴- آگهی آخرین تغییرات اسامی اعضای هیئت مدیره (در صورت وجود)
۵- آگهی آخرین تغییرات موضوع فعالیت شركت(در صورت وجود)
۶- تصویر پروانه / مجوز فعالیت (در صورت لزوم)
۷- دامنه ثبت شده
۸- ایمیل
۹- شماره تلفن ثابت
۱۰- شماره تلفن همراه مدیر عامل
۱۱- آدرس و کدپستی

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک جواز تاسیس

درخواست مشاوره رایگان ثبت نام و علائم تجاری

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس (حقیقی)

۱.تصویر مدارک هویتی (کارت ملی پشت و رو)
۲.آدرس و کد پستی
۳.فهرست محصولات و کالاهای مورد درخواست برای تولید و ارائه.
۴.شماره تلفن ثابت
۵.شماره تلفن همراه

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس (حقوقی)

۱- تصویر مدارک هویتی مدیر عامل شرکت شامل شناسنامه، کارت ملی (پشت و رو )، کارت پایان خدمت (پشت و رو ) یا معافیت
۲- آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت
۳- آدرس و کد پستی
۴- شماره تلفن ثابت
۵- شماره تلفن همراه (مدیرعامل)
۶-تمامی مدارک به صورت اسکن رنگی و یا عکس رنگی با کیفیت باشد.

مشاوره رایگان با ۵۰+ کارشناس با تجربه تهران ثبت
آخرین اخبار ثبتی

چرا به تهران ثبت اعتماد کنم؟

چون برندهای بزرگ ایران امور ثبتی شونو به تهران ثبت واگذار کردن…

برندهای بزرگ چجوری به تهران ثبت اعتماد کردن؟ با پیشنهاد دوستان، همکاران، مشتریان و …  که امور ثبتی‌شونو قبلا به تهران ثبت سپرده بودن و از کیفیت بی‌نظیر خدمات ثبتی راضی بودند. بیش از ۷۰%  مشتری‌های تهران ثبت، پیشنهاد کسانی بوده که در گذشته،حداقل یکبار از خدمات ما استفاده کرده‌اند.

کافیه یکبار تجربه استفاده از خدمات تهران ثبت را داشته باشید تا شما هم تهران ثبت را به دیگران پیشنهاد دهید.

درخواست مشاوره رایگان
همه مشتریان تهران ثبت

مشاوره آنلاین فوری

۵۰+ مشاور تهران ثبت منتظر راهنمایی به شما هستند.


    لطفا عدد نهایی را در کادر زیر درج نمایید.

    اپلیکیشن مدیریت امور ثبتی

    سال ۹۳ اولین اپلیکیشن ثبتی ایران به نام مدیریت امور ثبتی تهران ثبت، با هدف اطلاع رسانی و تسهیل امور ثبتی راه اندازی شد که با استقبال بسیار خوب کاربران از تمام نقاط ایران مواجه شد.

    App Store Badge
    Google Play Badge