مدارک مورد نیاز خدمات ثبتی

۱. انتخاب پنج نام حداقل سه سیلابی برای شرکت به ترتیب اولویت
۲. میزان سرمایه شرکت
۳. مشخص نمودن شرکا و میزان سهم الشرکه(وجود حداقل دو شریک الزامی)
۴. انتخاب اعضاء هیئت مدیره که حداقل دو نفر باشند.(سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره جزو الزامات می باشد.)
۵. کد پستی محل فعالیت شرکت (موقعیت تجاری یا اداری باشد)
۶. کد پستی منزل اعضاء هیئت مدیره
۷. مدارک هویتی تمامی اعضاء هیئت مدیره و شرکا
۸. معرفی دارندگان حق امضاء
۹. شماره تلفن همراه تمامی اعضاء که به نام خودشان باشد.
۱۰. ارائه موضوع فعالیت (در صورت لزوم اخذ مجوز از ارگان مربوطه)
۱۱. تمامی اعضاء هیئت مدیره دارای حساب کاربری ثنا

۱. تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
۲. معرفی اعضاء هیئت مدیره
۳. موضوع فعالیت موسسه
۴. نام های پیشنهادی برای موسسه (حداقل سه سیلابی،فارسی،دارای معنا)
۵. ارائه مجوز در صورت نیاز در خصوص موضوع  فعالیت موسسه و نام انتخابی برای موسسه
۶. میزان سرمایه موسسه
۷. میزان سهم الشرکه شرکا
۸. آدرس و کد پستی موسسه
۹. آدرس و کد پستی محل سکونت اعضاء
۱۰. معرفی صاحبان حق امضاء
۱۱. شماره تلفن همراه تمامی اعضاء
۱۲. تمامی اعضاء هیئت مدیره دارای حساب کاربری ثنا باشند.

۱. نام های پیشنهادی شرکت (حداقل سه سیلابی ،فارسی،دارای معنا)
۲. میزان سرمایه شرکت حداقل ۱ میلیون ریال(سی و پنج درصد از سرمایه کل ، هنگام تایید نام  می بایست در حسابی به نام شرکت واریز و تا زمان صدور آگهی و روزنامه رسمی بلوکه شود)
۳. مشخص نمودن سهامداران شرکت که حداقل سه نفر باشند.
۴. انتخاب اعضاء هیئت مدیره که حداقل سه نفر باشند(سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره جزو الزامات می باشد که اعضاء هیئت مدیره می بایست حتما ازبین سهامداران انتخاب شوند)
۵. انتخاب یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل (که نسبت سببی و نسبی با اعضاء هیئت مدیره نداشته باشند)
تصویر مدارک هویتی تمامی افرادی که در شرکت حضور دارند (سهامداران ،هیئت مدیره،بازرسین)
۶. مشخص نمودن تعداد سهام کل و ارزش ریالی هر سهم
۷. مشخص نمودن تعداد سهام هر شخص
۸. کد پستی محل فعالیت شرکت می بایست موقعیت تجاری یا اداری باشد.
۹. کد پستی منزل تمامی اعضاء
۱۰. شماره تلفن همراه تمامی اعضاء که به نام خودشان باشد.
۱۱. ارائه موضوع فعالیت(در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم از ارگان های مربوطه)
۱۲. معرفی صاحبان حق امضاء
۱۳. تمامی اعضاء هیئت مدیره دارای حساب کاربری ثنا باشند.

۱. تصویر شناسنامه و کارت ملی (مدیر عامل)
۲. تصویر اوراق شرکت
۳. آدرس و کد پستی شرکت (محل فعالیت باید دارای موقعیت اداری یا تجاری باشد و داشتن اجاره نامه هولوگرام دار به نام شرکت الزامی می باشد)
۴. عدم سوءپیشینه مدیر عامل
۵. مدیر عامل باید حداقل دارای دیپلم و 23 سال سن باشد.
۶. کد اقتصادی و مفاصا حساب
۷. مهر شرکت
۸. دفاتر پلمب و اظهارنامه ثبت دفاتر تجارتی سال جاری
۹. روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
۱۰. نمونه امضا (مدیر عامل)
۱۱. عکس سه در چهار پرسنلی (مدیرعامل)
۱۲. ایمیل
۱۳. تلفن ثابت محل کار و تلفن همراه (مدیر عامل)
۱۴. کد پستی منزل و محل کار (مدیر عامل)
۱۵. تصویر کارت پایان خدمت
۱۶. تصویر کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

۱. گواهی عدم سوء پیشینه
۲. تصویر کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه ازتمامی صفحات الزامی میباشد)
۳. اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.
۴. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
۵. اجاره نامه هولوگرام دار معتبر به نام متقاضی به آدرس محل کار ( موقعیت ملک باید اداری یا دارای کاربری اداری و تجاری باشد.)
۶. اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری به نام متقاضی و نداشتن هرگونه چک برگشتی به همراه اصل دسته چک
۷. ارائه کد اقتصادی و یا تاییدیه پیش ثبت نام در سایت ir.gov.Tax
۸. داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
۹. دفاتر پلمب و اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری سال جاری
۱۰. عکس سه در چهار پرسنلی
۱۱. نمونه امضا
۱۲. شماره ثابت محل کار و شماره تلفن همراه
۱۳. آدرس ایمیل
۱۴. کد پستی منزل و محل کار

۱. تصویرآگهی تاسیس  و روزنامه رسمی و آخرین تغییرات
۲. تصویر شناسنامه و کارت ملی افرادی که در شرکت حق امضا دارند.
۳. جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا جواز تولید و یا جواز مرتبط با فعالیت
۴. کارت بازرگانی (در صورت غیر فارسی بودن نام تجاری یا به کار بردن حروف لاتین در علامت تجاری )
۵. ارائه شکل و نام تجاری
۶. گواهی امضاء شرکتی
۷. گواهی امضاء اشخاص دارای حق امضاء
۸. شماره تلفن همراه (مدیر عامل )
۹. مالکین می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.(اعم از حقیقی و حقوقی )
۱. تصویر شناسنامه و کارت ملی
۲. جواز کسب و یا جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری و یا مجوز مربوط به فعالیت
۳. کارت بازرگانی(در صورت غیر فارسی بودن نام تجاری)
۴. گواهی امضاء
۵. آدرس و کد پستی
۶. تلفن همرا به نام مالک
۷. مالکین می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند. (اعم ازحقیقی وحقوقی )
۸. ارائه شکل و نام تجاری
۱.تصویر شناسنامه و کپی کارت ملی
۲. عکس طرح صنعتی از 6 زاویه مختلف
۳. طرح توجیهی به صورت word یا pdf
۴. تصویر طرح به صورت رنگی
۵. گواهی امضاء
۱. تصویر مدارک هویتی (کارت ملی پشت و رو)
۲. آدرس و کد پستی
۳. فهرست محصولات و کالاهای مورد درخواست برای تولید و ارائه.
۴. شماره تلفن ثابت
۵. شماره تلفن همراه
۱. تصویر مدارک هویتی مدیر عامل شرکت  شامل شناسنامه، کارت ملی (پشت و رو )، کارت پایان خدمت (پشت و رو ) یا معافیت
۲. آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت
۳. آدرس و کد پستی
۴. شماره تلفن ثابت
۵. شماره تلفن همراه (مدیرعامل)
تمامی مدارک به صورت اسکن رنگی و یا عکس رنگی با کیفیت باشد.
۱. کپی برابر اصل مدارک هویتی شخص ( شناسنامه و کارت ملی )
۲. کپی برابر با اصل اجاره نامه هولوگرام دار مبنی بر آدرس محل فعالیت (با کاربری اداری یا تجاری)
۳. تکمیل دفترچه کداقتصادی
۴. وکالت به وکیل شرکت
۵. اصل فیش تلفن یا اصل تاییدیه کدپستی
۶. گواهی امضاء
۱. کپی برابر بااصل شناسنامه وکارت ملی همه اعضای هیئت مدیره
۲. اصل و کپی برابربا اصل کلیه مدارک ثبتی شرکت
۳. اصل وکپی برابر با اصل اجاره نامه مبنی بر آدرس شرکت (اجاره نامه شرکتی با کاربری اداری یا تجاری)
۴. تکمیل دفترچه کداقتصادی
۵. گواهی امضاء صاحبان امضاء شرکت
۶. وکالت به وکیل شرکت (وکالت نامه حتما شرکتی باشد)
۷. مهر شرکت
۸. اصل فیش تلفن یا اصل تاییدیه کدپستی
۱. تصویر مدارک هویتی شخص(کارت ملی و شناسنامه)
۲. تصویر پروانه / مجوز فعالیت (در صورت لزوم)
۳. کد پستی و آدرس
۴. شماره تلفن ثابت و همراه
۵. دامنه ثبت شده
۶. ایمیل
۱. تصویر آگهی روزنامه رسمی
۲. تصویر اصل اساسنامه
۳. آگهی آخرین تغییرات آدرس (در صورت وجود)
۴. آگهی آخرین تغییرات اسامی اعضای هیئت مدیره (در صورت وجود)
۵. آگهی آخرین تغییرات موضوع فعالیت شركت(در صورت وجود)
۶. تصویر پروانه / مجوز فعالیت (در صورت لزوم)
۷. دامنه ثبت شده
۸. ایمیل
۹. شماره تلفن ثابت
۱۰. شماره تلفن همراه مدیر عامل
۱۱. آدرس و کدپستی
۱. تصویر مدارک هویتی :کارت ملی پشت و رو و شناسنامه در صورت داشتن توضیحات تصویر تمام صفحات شناسنامه
۲. اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط ادارهدانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد
۳. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
۴. عکس پرسنلی
۵. نمونه امضا
۶. کد پستی منزل و محل کار
۷. داشتن حداقل سن 20 سال تمام.
۸. دفاتر پلمب و اظهارنامه ثبت دفاتر تجارتی سال جاری
۹. شماره ثابت محل کار
۱۰. آدرس ایمیل
۱۱. شماره همراه
۱. تصویر مدارک هویتی مدیر عامل  :کارت ملی پشت و رو و شناسنامه در صورت داشتن توضیحات تصویر تمام صفحات شناسنامه
۲. اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد
۳. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
۴. عکس پرسنلی (مدیر عامل )
۵. نمونه امضا(مدیر عامل )
۶. کد پستی منزل و محل کار
۷. داشتن حداقل سن 20 سال تمام.
۸. دفاتر پلمب و اظهارنامه ثبت دفاتر تجارتی سال جاری
۹. شماره ثابت محل کار
۱۰. آدرس ایمیل
۱۱. شماره همراه (مدیر عامل)
۱۲. مهر شرکت
۱۳. اوراق شرکت
۱۴. روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات
۱. آدرس و کد پستی جدید
۲. لیست اسامی و سهم الشرکه شرکا
۳. تصویر مدارک شناسایی شرکا
۴. شماره موبایل به نام مدیرعامل
۵. روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات
۶. اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.
۱. آدرس و کد پستی  جدید
۲. لیست اسامی و تعداد سهام سهامداران
۳.  تصویر مدارک شناسایی سهامداران
۴. شماره موبایل به نام مدیرعامل
۵. روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات
۶. اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.
۱. ارائه موضوع فعالیت مورد نظر جهت الحاق یا تغییر
۲. ارائه مجوز از ارگان مربوطه در صورت لزوم
۳. لیست اسامی و سهم الشرکه شرکا
۴. تصویر مدارک شناسایی شرکا
۵. شماره موبایل به نام مدیرعامل
۶. روزنامه تاسیس و تغییرات (مربوط به سرمایه و آخرین تغییرات شرکا و موضوع فعالیت قبلی)
۷. اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.
۱. ارائه موضوع فعالیت مورد نظر جهت الحاق یا تغییر
۲. ارائه مجوز از ارگان مربوطه در صورت لزوم
۳. لیست اسامی و تعداد سهام سهامداران
۴. مدارک شناسایی سهامداران
۵. شماره موبایل به نام مدیرعامل
۶. روزنامه تاسیس و تغییرات (مربوط به آخرین تغییرات سرمایه و سهام سهامداران و موضوع فعالیت قبلی )
۷. اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.
۱. اعلام میزان سرمایه جدید
۲. لیست اسامی و سهم الشرکه شرکا
۳. میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه
۴. تصویر مدارک شناسایی شرکا
۵. شماره موبایل به نام مدیرعامل
۶. روزنامه تاسیس و اخرین تغییرات
۷. اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.
۱. اعلام میزان سرمایه جدید
۲. لیست فعلی اسامی و تعداد سهام سهامداران
۳. لیست اسامی و تعداد سهام سهامداران پس از افزایش سرمایه
۴. تصویر مدارک شناسایی سهامداران
۵. شماره موبایل به نام مدیرعامل
۶. روزنامه تاسیس وآخرین تغییرات
۷. پرداخت سرمایه تعهدی
۸. تمدید بازرسین
۹. اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.
۱. اعضای هیئت مدیره جدید
۲. وضعیت حق امضاء
۳. لیست اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا
۴. تصویر مدارک شناسایی شرکا و هیئت مدیره
۵. شماره موبایل به نام مدیرعامل
۶. روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات
۷. اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.
۱. اعضای هیئت مدیره و بازرسین جدید
۲. وضعیت حق امضاء
۳. لیست اسامی و تعداد سهام سهامداران
۴. تصویر مدارک شناسایی سهامداران
۵. هیئت مدیره و بازرسین
۶. شماره موبایل به نام مدیرعامل
۷. روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات
۸. اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.
۱. معرفی فروشندگان و خریداران سهام سرمایه و تعداد سهام انتقال پیدا کرده
۲. لیست فعلی اسامی و تعداد سهام سهامداران
۳. لیست اسامی و تعداد سهام سهامداران پس از نقل و انتقال سهام
۴. تصویر مدارک شناسایی سهامداران
۵. شماره موبایل به نام مدیرعامل
۶. روزنامه تاسیس و آخرین  تغییرات
۱. اعلام مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه
۲. لیست اسامی و سهم الشرکه شرکا
۳. تصویر مدارک شناسایی شرکا و مدیر تصفیه
۴. شماره موبایل به نام مدیرعامل و مدیر تصفیه
۵. روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات
۶. اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.
۱. اعلام مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه
۲. لیست اسامی و تعداد سهام سهامداران
۳. مدارک شناسایی سهامداران و مدیرتصفیه
۴. شماره موبایل به نام مدیرعامل و مدیر تصفیه
۵. روزنامه رسمی تاسیس وآخرین تغییرات
۶. اعضاء هیئت مدیره می بایست دارای حساب کاربری ثنا باشند.