با سلام،

این بخش صرفاً به منظور امتیاز دهی شما همکاران گرامی به منظور ارزیابی عملکرد و پیشرفت در فرایند کاری طراحی و تدوین شده است. لطفا با توجه به قوانین و مقررات جاری در شرکت، به خود و نیز همکارانتان امتیاز دهید. بازه عددی این امتیاز بین صفر (ضعیف) تا ۱۰ (بسیار عالی) می‌باشد. این امتیازات با ترکیب فرمول‌های آماری تراز شده و نهایتا همکاران برتر هفته معرفی می‌گردند.

در نظر داشته باشید که در این الگو، به میزان رعایت قوانین و نیز رفتار کاری خود نیز امتیاز می‌دهید و با ترکیب این امتیاز با مجموع امتیازات سایرین به شما، الگوی آماری ایجاد می‌گردد. لذا مشخصات فردی خود را به منظور جلوگیری از سوء استفاده از حق رای‌تان، در اختیار سایرین قرار ندهید. در صورت وجود دو رای بنام یک فرد، هر دو رای ابطال می‌گردد.

با تشکر